Prüfung | Goethe Zertifikat A1: Start Deutsch 1 an vhs Erlangen am 28.11.2019

  Daten zum Termin

  
Anmeldeschluss: Bitte beim vhs-Prüfungszentrum erfragen
Link der vhs zur Prüfung: https://www.vhs-erlangen.de/kurs/19W602117
Kursnummer bei vhs: 19W602117
(c) 2010-2020 bvv www.vhs-bayern.de  Impressum Datenschutz