Prüfung | telc Deutsch B1: Zertifikat Deutsch an Deggendorfer Land am 23.03.2024
  
Anmeldeschluss:
Link der vhs zur Prüfung: https://www.vhs-deggendorf.de/programm/deutsch-und-integration.html/kurs/464-C-9548415/t/pruefung-deutsch-b1
Kursnummer bei vhs: F3164P
(c) 2010-2024 bvv www.vhs-bayern.de  Impressum Datenschutz