Prüfung | Goethe-Zertifikat B2 an vhs Dachau GmbH am 31.01.2020
  
Anmeldeschluss: Bitte beim vhs-Prüfungszentrum erfragen
Link der vhs zur Prüfung: https://vhs-dachau.de/Veranstaltung/titel-Pr%C3%BCfung+Goethe+Zertifikat+B2++-+31.01.2020/cmx5db82e3a719a3.html
Kursnummer bei vhs: D19W6856
(c) 2010-2021 bvv www.vhs-bayern.de  Impressum Datenschutz