Prüfung | Goethe-Zertifikat B1 an vhs Dachau GmbH am 04.12.2020
  
Anmeldeschluss: Bitte beim vhs-Prüfungszentrum erfragen
Link der vhs zur Prüfung: https://vhs-dachau.de/Veranstaltung/titel-Pr%C3%BCfung+Goethe+Zertifikat+B1++-+04.12.2020/cmx5f4688e820b0a.html
Kursnummer bei vhs: D20W6846
(c) 2010-2020 bvv www.vhs-bayern.de  Impressum Datenschutz